Periodontoloji

PeriodontolojiPeriodontoloji;A�diAY hekimliAYininA�bir bA�lA?mA? olupA�diAYleriA�A�evreleyen yumuAYak ve sert dokularA�n anatomi fizyoloji ve histolojisini inceleyenA�; bu dokularda meydana gelen hastalA�klarA� araAYtA�ran , bu hastalA�klarA�n tedavisini ve tedavi sonucu elde edilen saAYlA�AYA�n devamlA�lA�AYA�nA� saAYlayan bilim dalA�dA�r. DiAYleri A�evreleyen bu dokularperiodonsiyumA�ismi altA�nda toplanan,A�diAYeti,A�alveol kemiAYi, sement ve periodontal ligamenttir.A�Periodontolog, periodontoloji alanA�nda ihtisas yapmA�AY diAY hekimidir ve eAYitiminde diAY hekimliAYi fakA?ltesini bitirdikten sonra periodontoloji alanA�nda doktora yapmA�AYtA�r.

 

DiAYeti hastalA�AYA�, diAYeti iltihabA�ndan(gingivitis)A�ene kemiAYinin eridiAYi,diAYlerin destek dokularA�nA� kaybettiAYi iA�in sallanarak kaybedildiAYi(periodontitis) dar bir alanA� kapsar. DiAYeti rahatsA�zlA�AYA�nda, diAYetinde AYiAYme, kA�zarma, kanama, plak ve taAY oluAYumu, diAYeti A�ekilmesi, aAYA�z kokusu gibi AYikayetler oluAYur. Mutlaka diAY hekimine gidilmelidir.
DiAYeti hastalA�AYA�nA�n en A�nemli nedeni dA?zenli ve doAYru fA�rA�alama yapA�lmamasA� sonucu diAY yA?zeyinde biriken plak ve onlarA�n kalsifiye olmasA� sonucu oluAYan diAYtaAYA�dA�r. Bu tabaka temizlenmez ise diAYeti problemleri iA�in baAYlangA�A� oluAYtururlar.

 

SAAzLIKLI DA�AzETA�: SaAYlA�klA� diAYeti aA�A�k pembe renkte,sert-tA�kA�z kA�vamda, yA?zeyi portakal kabuAYu gA�rA?nA?mA?nde bir dokudur. SaAYlA�klA� diAYeti diAYi boyun bA�lgesinde bir yaka gibi sarar ve buna diAYeti oluAYu denir. SaAYlA�klA� diAYetinde fA�rA�alama sA�rasA�nda kanama olmaz, kanama varsa diAYeti saAYlA�AYA�nda bozulma var demektir.

 

DA�AzTAAzI : DiAYtaAYA�(tartar) mikrobiyal dental plaAYA�n diAYler A?zerinden uzaklaAYtA�rA�lmamasA� halinde kalsifiye olmasA� ile oluAYan sert tabakadA�r. DiAYtaAYA�nA�n olduAYu bA�lgelerde dA?zgA?n fA�rA�alama yapA�lamaz ve birikim devam ettikA�e diAYetinin A�ekilmesine neden olur.

 

GA�NGA�VA�TA�S: Periodontal dokulardan sadece diAYetinin etkilendiAYi,sert dokularda henA?z harabiyet olmamA�AY durumdur.gingivitiste diAY eti kA�zarmA�AY ve AYiAYtir,yA?zeydeki pA?tA?rler kaybolmuAY ve doku parlak hale gelmiAYtir.DiAY fA�rA�alama esnasA�nda yada kendiliAYinden oluAYan kanamalar vardA�r. Tedavisi; erken dA�nemde teAYhisle plak ve diAYtaAYA� temizliAYi ile hastanA�n dA?zenli fA�rA�alamasA� ve diAY ipi kullanA�mA� ile sorun halledilebilir.

 

PERA�ODONTA�TA�S: DiAYetinde baAYlayan kronik iltihap artA�k alvepl kemik ve periodontal ligamentleri sarmA�AYtA�r.Hem yumuAYak dokuda hem sert dokuda doku yA�kA�mA� baAYlamA�AYtA�r.Kemik erimesine baAYlA� olarak diAY eti oluAYu derinleAYir ve patolojik diAYeti cebi meydana gelir.AAYA�zda kA�tA? koku ve diAY eti kanamasA� gA�rA?lA?r ayrA�ca diAY eti A�ekilmesine baAYlA� olarak diAYte soAYuk-sA�cak hassasiyeti geliAYir.

 

TEDAVA�SA�:A�AmaA�, yumuAYak ve sert dokularda meydana gelmiAY hasarlarA� dA?zeltmek, cebi elimine etmek ve tekrar hastanA�n rahatA�a fA�rA�alayarak temizleyebileceAYi seviyeye getirmektir.Bu amaA�la kA?retaj iAYlemi yapA�lmaktadA�r. KA?retaj iAYleminde bA�lgesel anestezi altA�nda diAYeti cebinin iA�erisine girerek kA�k yA?zeyleri dA?zelenir,kA�k yA?zeyi A?zerindeki tA?m diAYtaAYlarA� temizlenir ve iltihabi dokular uzaklaAYtA�rA�lA�r. EAYer DiAYer etrafondaki alveol kemik yA�kA�m oranA� kA?retajla elimine edilemeyecek seviyeye gelmiAYse o zaman tedavi cerrahi olarak yapA�lmaktadA�r. Flep operasyonu ileri derecede periodontitis hastalarA�na uygulanmaktadA�r. TA?m enfeksiyonlarA� aAYA�zdan elimine etmek iA�in gerekli ileri vakalarda mutlaka flep cerrahisinin yapA�lmasA� ve cep eliminasyonu yapA�lmalA�dA�r. Uygun vaka olup olmadA�AYA�na Periodontolog karar vermektedir.

 

DA�Az ETA� A�EKA�LMESA�:A�DiAY eti A�ekilmesinin A�eAYitli sebepleri olabilir; yanlA�AY fA�rA�alama tekniAYi,sert fA�rA�a kullanA�mA�, anatomik olarak uzun kas baAYlantA�larA�, diAYler A?zerine gelen aAYA�rA� kuvvet(diAY sA�kma,diAY gA�cA�rdatma) ve diAYeti hastalA�AYA� gibi. DiAYeti A�ekilmelerinin problemi yapA�AYA�k diAYeti eksikliAYi veya az miktarda olmasA� sebebiyle de daha yA?ksek oranda gA�rA?lmektedir.

 

TEDAVA�SA�:A�DiAYeti A�ekilmelerinin tedavisinde A�eAYitli yA�ntemler uygulanmaktadA�r. Ancak tedavinin temeli yapA�AYA�k diAYeti oluAYturma veya diAYeti miktarA�nA� artA�rmaya yA�neliktir. YapA�AYA�k diAYetini artA�rmak iA�in yapA�lan temel yA�ntem a�?serbest diAYeti greftia�� dir. Damak bA�lgesinden A�ekilme olan bA�lgeye uygun boyutta parA�a alA�nA�r ve ameliyat bA�lgesine alA�nan doku sabitlenir. OldukA�a zahmetli bir operasyondur. AAYA�z hijyeni en A?st dA?zey olmayan hastalarda bu tedavilerin uygulanmasA�ndan kaA�A�nA�lmaktadA�r veya aAYA�z hijyeni dA?zeltildikten sonra uygulanabilmektedir.

 

BAAz DOKU GREFTA�:A�DiAYeti A�ekilmelerinin kapatA�lmasA� iA�in serbest diAYeti grefti ameliyatA�nda olduAYu gibi damaktan baAY doku alA�nA�r ve A�ekilme olan bA�lgeye sabitlenir. Bu ameliyat iA�in en A�nemli kriter hastanA�n aAYA�z hijyeninin mA?kemmel olmasA� gerekir ve yeterli miktarda yapA�AYA�k diAYeti olmasA� AYarttA�r.

 

DA�AzETA� BA?YA?MELERA�:A�DiAYeti dokusu, iltihaba karAYA� iki farklA� AYekilde cevap vermektedir. Birincisi a�?periodontitisa�? olarak bilinen kemik yA�kA�mA� ile ilerleyen diAYeti hastalA�AYA�dA�r. DiAYer cevap ise diAYeti bA?yA?mesi AYeklindedir. DiAYeti bA?yA?meleri hem estetik olarak kabul edilebilir deAYildir hem de diAY fA�rA�alamayA� zorlaAYtA�rmaktadA�r. Bu sebeple iltihaba etken olan maddeler ortamdan(diAYtaAYA� ve plak) uzaklaAYtA�rA�ldA�ktan sonra,diAYetleri sA�kA� bir yapA� kazandA�r. DiAYetleri normal yapA�sA�na dA�ndA?rA?lmek iA�in fazla olan miktar cerrahi yA�ntemle uzaklaAYtA�rA�lmaktadA�r.


Online Drugstore,buy zyban,Free shipping,clomid price without insurance ,Discount 10%